Roodies
Hoerskool Roodepoort streef daarna om ‘n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur.

This site's content is exclusively in Afrikaans and features a custom theme menu, custom motion graphics and an interactive contact page.